LOGIN SIGNUP
SPORT LIVE BET SCORES LIVE CASINO POKER BACKGAMMON Pool CRASH HOKM PASOOR CASINO PROMOTIONS SUPPORT HELP

هر بازی بر اساس قوانینی که تعریف کرده است در صورتی که اشکال مشخصی برای شما به نمایش در بیاید ضرایب مشخصی برنده خواهید شد

. برای مشاهده قوانین و نحوه امتیاز دهی بازی بر روی محل مشخص شده کلیک کنید در صفحه بعدی بر روی محل مشخص شده که بصورت یک آیکون با حرف آی انگلیسی است i کلیک کنید :

هر آیکون و شکل و نحوه قرار گرفتن آنها امتیاز مخصوص به خود را دارد در هر بازی اسلات به دنبال آیکون i یا اطلاعات بازی بگردید و در آنجا با توجه به عکسهایی که قرار داده شده از نحوه امتیاز دهی مطلع شوید و سپس اقدام به بازی نمایید. مجدد تاکید میکنیم

تمامی بازیها از سورس اصلی تهیه شده است و سایت هیچ دخل و تصرفی در بازیها ندارد

بنابراین امکان تغییر الگوریتم بازی به منظور بردن یا باختن بیشتر برای ما وجود ندارد و بازیها کاملا منصفانه میباشند. حتما اطلاع کامل از بازی داشته باشید و در آن شرکت کنید بازیهای اسلات به دلیل ماهیت آنها که تنوع بسیاری دارند بصورت یک به یک شرح

داده نشد و شما خود با استفاده از مطالب بالا باید از بازی آگاهی پیدا کنید و سپس در بازی شرکت نمایید.